BMI beregner

[adinserter name=”Block 1″]

Beregn din BMI med en BMI beregner.

Der findes kun en BMI beregner, som gælder uanset, om man er barn, voksen, kvinde eller mand.

Tryk på metric, hvis du vil indtaste højde i cm og vægt i kg. Derefter beregner BMI beregneren dit BMI og fortæller dig, om dit BMI er lavt, normalt eller højt. 

Beregn min BMI

ft
in
lbs
cm
kg
[adinserter name=”Block 1″]

Hvad er BMI egentlig?

BMI står for Body Mass Index og er angivet som et tal, som beregnes med en BMI beregner. Det tal som man får siger noget om, om man er undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller svært overvægtig.

Man har lavet følgende vægt-kategorier, hvor man ud fra sit beregnede BMI tal kan aflæse, hvilken vægt-kategori man hører under: 

  • Under 18,5: Undervægtig
  • 18,5-25: Normalvægtig
  • 25-30: Overvægtig
  • Over 30: Svært overvægtig

Der er mange studier, der viser, at der er en sammenhæng mellem øget dødelighed og højt beregnet BMI tal. Denne konklusion kommer meta-analysen: Body-mass index and all-cause mortality, som sammenholder fund fra randomiserede kliniske forsøg, frem til. 

Artiklen kommer ind på, hvad du kan gøre for at holde dit BMI tal inden for 18,5 til 25, som er kategorien for normalvægtig. 

Men før du bliver alt for forskrækket, hvis dit beregnede BMI tal er for højt, så skal du vide, at BMI tallet ikke kan stå alene i forhold til at konkludere på, om du rent faktisk er overvægtig eller ej. 

BMI tallet tager nemlig ikke højde for, hvordan kroppens sammensætning er i forhold til fx muskler og fedt.

Som et eksempel kan nævnes personer, der vægttræner meget – de har typisk en stor muskelmasse, og de kan derfor få et højt beregnet BMI tal, selvom de ikke er overvægtige. Personer med høj muskelmasse kan derfor hurtigt komme i en fejlagtig vægtkategori. 

[adinserter name=”Block 1″]

Beregn din fedtprocent sammen med din BMI og få et mere troværdigt resultat i forhold til din sundhed

Derfor er det en god ide at sammenholde dit beregnede BMI tal med din fedtprocent. Du kan beregne din fedtprocent herunder.

Beregn din fedtprocent

require
require require
require  

Your body fat is ......

DescriptionWomenMen
Recommended amount:20-25%8-14%
Adults in United States, average :22-25%15-19%
Obese :30+%25+%

Hvis du nu tænker, at nu er det da helt galt – både BMI og fedtprocenten er alt for høj, så kan det måske trøste dig, at denne fedtprocent beregner skal tages med et gram salt, i det den kun tager udgangspunkt i 3 måleparametre i sin beregning og sandsynligvis kommer med standardiserede resultater.

Hvis du derfor vil have et mere troværdigt resultat af din fedtprocent, så skal du finde beregnere, som har flere måleparametre.

Nedenfor er der fx en beregner, hvor du også skal indtaste dine mål i nakken (neck) og talje (waist) i cm. For at finde dine mål i cm, så skal du bruge en fedttang.

Hvis du klikker på fotoet, så kommer du til hjemmesiden, der har denne type fedtprocent beregner.

[adinserter name=”Block 1″]

Beregner fedtprocent

Du kan se, hvordan en fedttang ser ud på fotoet nedenfor.

fedttang

Køb fedttangen her

[adinserter name=”Block 1″]

Hvordan beregner man selv BMI?

Tilbage til BMI som nok er det, som du er interesseret i. Man kan selv beregne sit BMI. Så hvordan beregner man BMI? Hvordan regner man sit BMI ud?

Hvis du selv vil beregne din BMI, så kan du bruge BMI formlen, som er vist herunder:

Hvordan beregnes BMI?

Hvordan regner man BMI ud?

Hvis du vil vide, hvordan man regner BMI ud, så er der her en BMI beregner formel:

[adinserter name=”Block 1″]

Udregn dit BMI med en simpel formel

Hvordan udregnes BMI? Der er en formel til udregning af BMI.

Når du vil udregne BMI tallet, så kan du bruge formlen til at beregne BMI tallet, som er:

BMI = vægt (kg)/højde (m)2

Hvordan regner man sin BMI ud?

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan du kan regne dit BMI ud.

Eksempel på BMI formel 

Hvis du vejer 85 kg og er 185 cm høj, så er dit BMI tal: 85/ (1,85 x 1,85) = 24,8 (normalt).

Husk at udregne tallene i parentes først, når du beregner dit BMI med denne formel.

Dvs: 1,85 x 1,85 = 3,42. Du dividerer så kg (her 85 kg) med 3,42 for at beregne BMI, som bliver 24,8.

Så nu ved du, hvordan man udregner BMI, og du kan derfor sammenligne dit BMI resultat med det resultat, som BMI udregnere kommer med.

Hvis du får et forskelligt resultat imellem en BMI beregner og dit resultat fra BMI formlen, så skal du tage udgangspunkt i resultatet fra BMI formlen, i det at der kan være programmeringsfejl i BMI beregnere på nettet, således, at der fx bliver rundet for meget op eller ned.

Ved at beregne BMI ud fra en BMI formel, får du derfor et mere rent resultat med flere decimaler.

[adinserter name=”Block 1″]

Hvordan beregner man BMI for voksne?

Til spørgsmålet: Hvordan beregner man BMI for voksne? Så er svaret, at man beregner BMI på samme måde ligegyldigt, om man er barn eller voksen. Udregn dit BMI ved at bruge formlen, eller brug BMI beregneren, som blev vist i starten af artiklen.

Er BMI beregneren både til kvinder og mænd?

Beregning af BMI er bygget ind i en BMI regner som den, der er vist ovenfor, og den beregner BMI for både mænd og kvinder.

Der er ingen forskel, og dette gør også BMI beregneren til en standardiseret beregner, fordi der fx er forskel imellem muskelmasse og fedtprocent hos mænd og kvinder, og det tager BMI beregneren ikke højde for.

[adinserter name=”Block 1″]

BMI beregner mænd

På nuværende tidspunkt findes der ikke en BMI beregner, der kun gælder til mænd eller kvinder, eller for den sags skyld en BMI beregner til børn. Så når man søger på BMI beregner mænd, så finder man traditionelle BMI udregnere.

Det er egentlig underligt, at der ikke er udviklet specifikke BMI beregnere til mænd, specifikke BMI beregnere til kvinder, og specifikke BMI beregnere til børn, som inkluderer flere måleparametre end blot at tage udgangspunkt i højde og vægt til beregning af det, som man kalder for et helt body mass index, som oversat til dansk betyder et indeks over kropssammensætningen. 

Man kan hurtigt få et misvisende billede af sin kropssammensætning, når man bruger en BMI beregner, fordi fedtprocenten er så forskellig imellem mænd, kvinder og børn.

Og hvad så når du begynder at træne, så tager du jo muskler på, og så får du lige pludseligt et højere BMI tal. Derfor skal man tage beregnede resultat fra BMI beregneren eller BMI formlen med et gram salt.

[adinserter name=”Block 1″]

BMI beregner kvinder

Kvinder har typisk en større fedtprocent end mænd og derfor burde en BMI beregner inkludere fedtprocenten eller fedtmassen som et måleparameter.

På den måde kunne man lave en BMI beregner til kvinder, en BMI beregner til mænd og en BMI beregner til børn.

Og hvis det skulle være endnu mere præcist, så skulle muskelmassen og vandmassen også indgå i BMI beregneren.

Med en søgning på beregning af BMI kvinder kommer finder man derfor blot frem til den traditionelle BMI beregner, i det at det er den eneste BMI udregner, der findes.

[adinserter name=”Block 1″]

BMI beregner med alder

Der findes heller ikke en BMI beregner med alder, som det ser ud lige nu. Så hvis du vil udregn BMI kvinde, så skal du tage udgangspunkt i den traditionelle BMI udregner.

Og hvis du vil lave en BMI beregning mænd, så er det også den traditionelle BMI beregner, som du skal bruge.

Regn BMI ud på baggrund af den BMI formel, som blev gennemgået ovenfor.

Ved at regn din BMI ud, så kan du få et mere præcist tal, end hvis du bruger en BMI beregner, i det du får alle decimaltal vist, når du selv udregner BMI. Beregn min BMI eller beregn din BMI med følgende formel: BMI = vægt (kg)/højde (m)2.

[adinserter name=”Block 1″]

Beregn BMI kvinder

Så hvis du er kvinde, og du vil beregn BMI kvinder, så er det samme BMI beregner som den, der blev vist i starten. BMI beregneren er vist igen, herunder:

Udregn BMI kvinder

ft
in
lbs
cm
kg

Udregn BMI formel og kombiner BMI tallet med din fedtprocent

Da BMI tallet mangler at tage højde for din fedtprocent for at give et mere nuanceret billede af din sundhed, så er det en god ide at få målt din fedtprocent.

Hvis både dit BMI tal og din fedtprocent er høj, så er det sandsynligvis rigtigt, at du vejer for meget, fordi du har for meget fedt på kroppen og ikke fordi, at du har for meget muskelmasse. Hvordan beregnes BMI så? Brug denne formel: BMI = vægt (kg)/højde (m)2

[adinserter name=”Block 1″]

Hvordan regner man sin BMI ud, hvor fedtprocenten og muskelmassen også indgår?

Så hvordan regner man sin BMI ud, hvor fedtprocenten og muskelmassen også indgår i beregningen? Der findes ikke en BMI udregner, der tager udgangspunkt i andet end vægten og højden. Derfor er det nødvendigt at kombinere det udregnede BMI tal med andre beregnere.

Du kan fx få lavet en kropsanalyse, som med nogenlunde nøjagtighed kan måle din fedtprocent, muskelmasse og din vandmasse. En sådan kropsanalyse giver dig også dit BMI tal.

Så selvom der er mange BMI beregnere online, så er det bedste, at du enten får lavet en kropsanalyse og dermed får sammenholdt BMI tal, fedtprocent, muskelmasse og vandmasse, eller at du særskilt måler fedtprocenten og muskelmassen ved siden af dit BMI tal.

Beregn BMI børn

Kan man beregne børns BMI?

Selvom man søger på BMI udregning børn eller udregn BMI børn, så kommer man altid til hjemmesider, der har en traditionel BMI udregner, og det er fordi, at der ikke findes en specifik BMI beregner til børn.

Dette er også en af ulemperne ved BMI beregneren, fordi at den heller ikke skelner imellem børn og voksne. Dette er uheldigt af samme grund, som det vi var inde på før i forhold til fedtprocenten og muskelmassen.

Børn har generelt en lavere fedtprocent end voksne og en mindre muskelmasse. Så når man søger efter BMI børn beregner på nettet, så kommer man til hjemmesider, som bare har en traditionel BMI udregner, der måler ud fra vægt og højde, uanset om man er barn eller voksen.

[adinserter name=”Block 1″]

Udregning af BMI formel skal tages med forbehold

Derfor skal udregningen af BMI, via formlen, også tages med forbehold – netop fordi at formlen også kun beregner ud fra vægt og højde og inkluderer således ikke andre måleparametre til at bestemme det endelige BMI tal.

BMI beregner teenager

Der findes kun 1 BMI beregner, og den tager kun udgangspunkt i vægt og højde, og ikke fx om du er barn, teenager eller voksen. Derfor kan man ikke finde frem til en specifik BMI udregner, der retter sig mod teenagere, selvom man søger direkte på BMI beregner teenager.

[adinserter name=”Block 1″]

Findes der en BMI udregner med alder?

Det kunne være smart, hvis der også fandtes en BMI beregner med alder, fordi det, ifølge nogle studier, er en fordel at have mere fedt på kroppen, efter at man er fyldt 65 år.

Dermed kommer BMI udregnere igen til kort, fordi de ikke har denne betragtning med i udregningsformlen.

Med andre ord så er der blot opstillet en formel, der “skærer alle over én kam”, uanset, hvilken alder og kropsfordeling, som man har.

Derfor er et godt råd: Beregn dit BMI og tag dit BMI tal med et gram salt.

[adinserter name=”Block 1″]

BMI beregner børn undervægtig

Der findes heller ikke en præcis nok BMI beregner til at beregne om børn er undervægtige eller ej, fordi fedtprocenten, muskelmassen og vandmassen ikke indgår i beregningen.

En søgning på BMI beregner børn undervægtig vil derfor blot føre til hjemmesider, der har en traditionel BMI beregner, ligesom BMI udregneren i denne artikel.

Hvis du derfor vil bruge en BMI beregner for at finde ud af, om dine børn er undervægtige, så er det vigtigt, at du sammenholder det beregnede BMI resultat med muskelmasse, fedtprocent og vandmasse.

I mange fitnesscentre kan du få lavet en kropsanalyse, som udover BMI tallet også måler muskelmasse, fedtprocenten og vandmassen.

Du kan høre diætisten eller en fagperson i fitnesscenteret, hvad standarderne er inden for disse måleparametre og på den måde kan du få et mere klart billede af, om dine børn er undervægtige eller ej. 

[adinserter name=”Block 1″]

BMI beregner kvinder alder

Der findes ikke en BMI beregner kvinder alder – dvs. en beregner der udregner BMI på baggrund af alder, vægt og højde. Den nuværende BMI beregner regner kun på baggrund af information om vægt og højde.

Kan man regne med, at man er sund, hvis BMI er normalt?

Det beregnede BMI tal er derfor kun en indikator for din sundhed, og BMI beregneren bør derfor sammenholdes med andre beregnere, som vi gennemgik. 

Ny BMI beregner

Der er kommet en ny BMI beregner, som bruger 2,5 i stedet for 2 som eksponent, som resulterer i, at værdien multipliceres med 1,3.

En ny BMI beregner er derfor ikke bedre end den traditionelle BMI beregner, fordi en ny BMI beregner ændrer blot lidt ved eksponenten i eksisterende måleparameter.

Med andre ord – en ny BMI beregner burde inddrage flere måleparametre i stedet for.

[adinserter name=”Block 1″]

Ulemper ved BMI som mål for sundhed

Det beregnede BMI tal siger intet om din kropssammensætning i forhold til fedt og muskler

Dette er et stort problem ved BMI tallet, og BMI udregning formlen, fordi den ikke inkluderer andet end højde og vægt.

Man ved, at en for stor mængde fedt på kroppen, øger risikoen for livsstilssygdomme, men sådan forholder det sig ikke ved en stor muskelmasse.

BMI tallet kan derfor hurtigt blive misvisende, i det du kan have 2 personer med det samme BMI tal men med meget forskellig kropssammensætning.

Den ene kan have en stor muskelmasse, og den anden kan have en stor fedtmasse.

[adinserter name=”Block 1″]

BMI tallet siger ikke noget om, hvordan fedtet er fordel på kroppen

Det beregnede BMI tal siger heller ikke noget om, hvordan fedtet er fordelt på din krop, og dette burde også være et måleparameter i BMI formlen, i det at fedtfordelingen siger noget om personens sundhed.

Det er fx mere usundt at have meget fedt omkring taljen i forhold til at have meget fedt på hofterne. 

Når du udregner dit BMI, enten med en BMI beregner eller med en BMI formel, så indgår der kun vægt og højde som måleparameter, og resultatet bliver et tal, som passer til en BMI kategori, som viser, om du er undervægt, normalvægtig eller overvægtig.

Med andre ord så kan du have 2 personer, som har det samme BMI tal og samme fedtprocent, men hvor den ene har fedt omkring taljen, og den anden har mest fedt på hofterne.

Her er det forkert at sige, at de er lige sunde ud fra BMI, i det at personen med mest fedt på hofterne umiddelbart er sundere (der er selvfølgelig andre parametre).

[adinserter name=”Block 1″]

Hvad gør du, når du har beregnet dit BMI tal?

Når du har fundet dit BMI tal, enten ved at bruge BMI beregneren i denne artikel, eller ved at bruge BMI formlen, som også blev vist i artiklen, så anbefales det, at du også får målt din fedtprocent og din muskelmasse evt. ved at få lavet en kropsanalyse i et fitnesscenter.

På den måde ved du, om du kan regne med dit BMI tal i forhold til den vægtkategori, som dit tal hører under. Med andre ord – måske har du et BMI tal på 26, som sætter dig i kategorien: Let overvægtig.

Men hvis kropsanalysen viser, at din fedtprocent er lav, og din muskelmasse er høj, så kan du ikke stole på dit BMI tal, for så er du jo ikke overvægtig i form af for meget fedt på kroppen.

[adinserter name=”Block 1″]

Så hvad siger BMI om din sundhed?

Så i det at BMI beregneren ikke inkluderer andet end vægt og højde i beregningen, så kan du kun bruge en BMI beregner som en indikator på din sundhed.

En dag vil man måske få BMI beregnet med alder og køn samt fedtprocent, muskelmasse og vandmasse, som kan munde ud i et tal, der mere præcist kan afspejle din sundhed.

Hvad kan du gøre for at få et normalt BMI tal?

Få et normalt BMI tal
[adinserter name=”Block 1″]

Hvis dit beregnede BMI ifølge BMI formlen eller BMI beregneren viser et for højt BMI, og du ved, at det skyldes for meget fedt på kroppen, så er der 2 tiltag, som du kan gøre.

  1. Dyrk pulsorienteret træning
  2. Få styr på din diæt

Hvis du vil tabe dig hurtigt (læs om hvordan), så er pulsorienteret træning det bedste, fordi det forbrænder flere kalorier både under og efter træningen (efterforbrænding).

Du kan fx købe dig en motionscykel til hjemmet (find en motionscykel) og følge de indbyggede vægttabsprogrammer, eller du kan bruge andet træningsudstyr som fx en crosstrainer.

I reglen skal der ikke mere end 2 eller 3 gange træning til om ugen med en varighed på 30-45 minutter og med rimelig intensitet (60-80 % af maxpuls) for at tabe sig dermed bevæge sig i retning af et normalt BMI tal.

Diæt

Når du vil have et normalt BMI tal, så spiller diæten en stor rolle, men det kan være træls at skulle veje af hver eneste dag. Derfor kan 5:2 diæten anbefales.

[adinserter name=”Block 1″]

You cannot copy content of this page